समूहाची माहिती किंवा कृती कार्यक्रम

समूहाची स्थापना *सामजिक माध्यमातून होणारा दुष्प्रचार थांबवण्यासाठी व समाजात वेगवेगळ्या पातळीवर काम  करणाऱ्या लोकांना व तरुणांना जोडण्यासाठी झाली.* दि22फेब्रुवारी2015 रोजी

Read more