बाष्कळ पांडित्याला बापूंचा जबाब

गांधीजी सिद्धांताचा निवाडा त्याच्या व्यवहारातील परिणामावरुन करीत असत. एका गृहस्थाला मुलाखतीसाठी दहा मिनिटांचा वेल देण्यात आला होता. तो बापूजींच्या मौनाचा

Read more